fbpx

Walcz o nagrody!

Co miesiąc odbywają się różnego rodzaju konkursy z nagrodami. Każdy członek Akademii Mięsa może wziąć udział w rywalizacji i zdobyć nagrodę główną w postaci narzędzi, akcesoriów i przypraw do domowego wędliniarstwa, grillowania i i mięsa. Niżej znajdziesz więcej informacji o trwającym aktualnie konkursie.

Konkurs na najlepszą domową wędlinę (20.09.23r - 20.10.23r)

Jak wziąć udział?

1. Wykonaj wędlinę z własnego przepisu lub własną interpretację tradycyjnego przepisu.
2. Zrób 2 zdjęcia pokazujące Twój wyrób w jak najlepszym świetle. Pierwsze zdjęcie powinno pokazywać wędlinę zarówno z zewnątrz jak i jej przekrój. Drugie zdjęcie to zdjęcie weryfikacyjne, że należy ono do Ciebie.
3. Jeżeli jeszcze nie jesteś członkiem  dołącz do Akademii Mięsa.
4.Wyślij zdjęcie, nazwę wędliny oraz przepis w formularzu zgłoszeniowym
5. Twoja wędlina weźmie udział w głosowaniu z udziałem publiczności na profilu Co z Mięsa na Facebooku.

Szczegółowy regulamin niżej:

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ DOMOWĄ WĘDLINĘ

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma DOBRE MIĘSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie, ul. Władysława Szafera 150 lok.4, 71-245 Szczecin zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000970868, NIP: 8522682126, REGON: 521972435, kapitał zakładowy 5000,00 zł 2. Fundatorem nagrody jest firma Jelux Polska Sp. z o.o.  oraz Dobre Mięso Sp. z o.o. 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające członkostwo w Akademii Mięsa (TUTAJ możesz dołączyć do AKADEMII MIĘSA.
5. Konkurs trwa od 20 września do 20 października:

 • Od 20 września do 10 października możecie wykonywać Wasze wędliny i wysyłać zgłoszenia przez formularz na dole strony.
 • Od 11 do 20 października odbędzie się głosowanie na Facebooku z udziałem publiczności. 
 • Wyniki zostaną ogłoszone w  21 października o godzinie 15:00.

 

Zasady i zadanie konkursowe

6. Wyłaniamy najlepszy przepis na domową wędlinę dowolnego rodzaju (może to być wędzonka, kiełbasa, konserwa, pasztet, wędlina dojrzewająca- nie ma ograniczeń). Konkurs polega na:

  • Wykonaniu dowolnej domowej wędliny z własnego przepisu lub własnej interpretacji tradycyjnego przepisu.
  • Przesłaniu w formularzu wymaganych zdjęć, przepisu oraz pozostałych danych

7. Od 20 września do 10 października każdy aktywny uczestnik Akademii Mięsa może wziąć udział i wysłać swoje zgłoszenie do konkursu.
8. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać w zgłoszeniu 2 zdjęcia. Jedno, które przedstawi wędlinę w jak najlepszym świetle i będzie one poddawane ocenie oraz drugie weryfikacyjne z karteczką z napisem "zdjęcie konkursowe", które posłuży do weryfikacji czy zdjęcie należy do Ciebie. Przykładowe zdjęcia konkursowe znajdują się pod regulaminem. W wiadomości należy zamieścić swoje imię i nazwisko, adres mailowy, przepis oraz nazwę wędliny. Poniżej znajduje się formularz.
9. Wysyłając przepis oraz zdjęcie każdy uczestnik oświadcza, że są to jego własne przepisy oraz zdjęcia. Każdy przepis i zdjęcie skopiowane 1:1 z internetu będzie dyskwalifikowane.
10. Każdy przepis wysłany w zgłoszeniu zostanie zamieszczony w konkursowej galerii na Facebooku Co z mięsa - link TUTAJ, co umożliwi oddawanie głosów na tą wędlinę.
11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję.
12. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.
13. Najciekawsza, najlepsza wędlina konkursowa zostanie wybrana na podstawie głosowania na Facebooku. Zdjęcia konkursowe posiadające największą ilość polubień zwyciężają.
14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook lub drogą mailową.

Nagrody

15. Nagrodami w konkursie są:

 • 1 Miejsce:
  • voucher na przyprawy i akcesoria wędliniarskie firmy Jelux Polska o wartości 200 zł,
  • zamieszczenie przepisu wraz z autorem w Akademii Mięsa,
  • komplet 3 e-booków z przepisami na wędliny o wartości 147 zł,
  • 3 miesięczne członkostwo w Akademii Mięsa o wartości 87 zł.
 • 2 Miejsce:
  • voucher na przyprawy i akcesoria wędliniarskie firmy Jelux Polska o wartości 100 zł,
  • zamieszczenie przepisu wraz z autorem w Akademii Mięsa,
  • 1 wybrany e-book z Akademii Mięsa o wartości 49 zł,
  • 3 miesięczne członkostwo w Akademii Mięsa o wartości 87 zł.
 • 3 Miejsce:
  • zamieszczenie przepisu wraz z autorem w Akademii Mięsa,
  • 1 wybrany e-book z Akademii Mięsa o wartości 49 zł,
  • 3 miesięczne członkostwo w Akademii Mięsa o wartości 87 zł.

16. Nagroda będzie  dostarczona kurierem na wskazany adres, a dostęp do Akademii i e-booki przekazane elektronicznie. Koszt przesyłki ponosi organizator. Wyjątkiem jest wysyłka poza granice Polski (wtedy koszt wysyłki ponosi zwycięzca).
17. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do 15 dni po zakończeniu konkursu po tym czasie Nagroda traci ważność.
18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada. 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
21. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

22. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: (konkurs@cozmiesa.pl).
23. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs  - tytuł konkursu).
24. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

25. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest (DOBRE MIĘSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: (bartek@cozmiesa.pl).
26. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa fanpage’a).
27. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

28. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
29. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (Co z Mięsa?).
31. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu    

Przykładowe zdjęcia konkursowe

Zdjęcie naszego wyrobu powinno pokazywać zarówno jego przekrój jak i wygląd zewnętrzny, aby pokazać go w całej okazałości. Poniżej znajdują się przykładowe zdjęcia, które będą oceniane. Na drugim zdjęciu weryfikacyjnym musi znaleźć się nasza wędlina i karteczka z widocznym napisem "zdjęcie konkursowe" - nie będzie one publikowane, posłuży tylko do weryfikacji.

Formularz zgłoszenia

Dostęp do formularzu zgłoszenia tylko dla członków Akademii Mięsa

Sponsorami tego konkursu są

Bartek
Jeżeli masz problem z przepisem lub pytania dotyczące obróbki mięsa to na pewno Ci pomogę!
Czat z pomocą dostępny jest tylko dla członków Akademii Mięsa
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram